Az alapítók üzenete az etikus üzleti magatartásról, gondolkodásmódról

22 év, 22 díjátadó ünnepség. 120 élő, működő, és a mai napig az üzleti etikus nevet büszkén és megérdemelten viselő cég él köztünk. És még nagyon sok olyan, aki igazából kiérdemelné az etikus jelzőt. De a díjat csak évente 10 cég nyerheti el.

BAN_0339 2

Demcsák Mária és László Ervin alapítók

Kezdetekben, 2000-ben a gazdasági szereplők alapos ismerete kellett hozzá, hogy megszólítsuk az etikusnak, tisztességesnek tűnő cégek vezetőit, beszéljenek saját magukról. Mondják el, mit teszneksaját üzleti érdekeiken túl munkatársaik, ügyfeleik, a saját környezetükben élők jólétének érdekében, milyen etikai normák szerint élnek. Az üzlettársaikkal, munkavállalóikkal, a környezettel, a társadalommal, a rászorulókkal szemben érzett felelősségük hogyan érhető tetten a mindennapokban. A többség udvariasan kitért a szembesítés elől, nem vállalták nyilvánosan az üzleti etikus cég jelzőjének viselését, az azzal járó „meghurcoltatást”. Mondván, támadási felületet hagynak a versenytársaiknak, s az üzleti szektor rossz híre miatt nem teszik ki magukat egy nyilvános meghurcoltatásnak. Bár tisztességes üzleti magatartást folytatnak.

Üzlet és etika. Etikus üzleti magatartás, gondolkodásmód. A két szó, fogalom egymás mellett említése ugyanis még nem is olyan régen megbotránkozást váltott ki. Az 1989-ben hirtelen jött kapitalizmus vadhajtásai mellett azonban a mélyben, csendesen, a mindennapok nagy megpróbáltatásai közepette helytállva, megerősödött a magánszektor. A tisztességes emberi értékek mentén létező cégvezetők, akik mindig is hosszú távú szerepvállalásra rendezkedtek be falujukban, városukban, akár ott születtek, akár messzi országból jöttek, akik soha nem felejtették el, hogy másnap is a szemébe kell nézni embertársainak, egyszer csak elkezdték büszkén vállalni a tisztességüket. Mert a cég tisztessége az azt vezető emberek tisztessége. Cégek nyerhetik el az üzleti etikai díjat, de az emberek dolgoznak meg érte. Már 10 év is eltelt azóta, hogy tömegesen jelentkeznek a díj elnyeréséért a hazai bejegyzésű cégek. Megmérettetik magukat a pályázati procedúrában, hogy viselhessék az „üzleti etikus” jelzőt.

Az üzleti etika gyakorlati tartalmát nem írja le semmiféle szakirodalom. Nem is lehet egzaktul, mérőszámokkal számon kérni. De mégis lehet!

A 2019-es Üzleti Etikai Díjátadó Gálán díjazottak az alapítókkal

Minden évben tízzel gyarapodik az adott év nyerteseiről döntő zsűri létszáma. A zsűri ugyanis az előző évek nyertes cégeinek vezetőiből áll, akik egy részletes szempontrendszer alapján, valamint abból kiindulva, hogy a nagyon értékes elismerést csak olyanok kaphatják, amely cégek méltók rá, nem járatják le az eszmeiségét, s így az addigi nyertes cégeket sem, nagyon odafigyelnek. Csak a legméltóbbak nyerhetnek, azok, amelyek még jobban erősítik az üzleti tisztesség értékét, elismerését.

Idén már 120 cég vezetőjét kérjük fel zsűrizésre, a még 2000-ben, a nemzetközi etikai professzorok által megfogalmazott részletes szempontrendszerre és a szívükre hallgatva. Kemény munka ez a javából.

Évről évre egyre többen (átlagban 70), négy kategóriában indulva jelöltetik saját cégüket, 50-60 üzleti tagok tömörítő szakmai szervezet pedig elnökségi döntéssel jelöl tagjai sorából arra méltónak tartottakat. A kontrollbizottság jelölést elfogadó döntése után pályázati felkérőt kapnak azok a cégek, amelyek megmérettethetik  magukat az az évi üzleti etikai díjra. A pályázat elkészítése kihívás a cégek számára. Az etikus üzleti magatartás megnyilvánulásaiból kiindulva addig még soha nem világították át tevékenységüket. S az üzleti etikus jelzőt viselő cégvezető zsűritagok nagyon megnézik, kit vesznek be maguk közé. Egyetlen méltatlan elrontja a díj és a díjazottak renoméját.

Ma már kimondhatjuk, és számon kérhetjük a felelős profittermelést. Ma már mindenki megérti, hogy a fenntartható fejlődés érdekében, annak céljával azonos működés egyet jelent az etikus üzleti tevékenységgel. Csak olyan cég kaphatja meg a díjat, amely a vállalati célokat szinkronba hozta a fenntartható fejlődés célrendszerével, és az tetteiben, döntéseiben, fejlesztéseiben, gondolkodásmódjában meg is mutatkozik. Etikus az a cég, amely a profitérdekeit is képes felülírni csak azért, hogy a környezetet ne károsítsa, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket csökkentse, hogy hasson környezete, az emberek gondolkodásmódjára, s tudatosan erősítse hatókörében a felelős létezést.

Demcsák Mária és László Ervin alapítók

 

László Ervin videóüzenete a hazai üzleti szektor szereplőinek